CENTRUL NAȚIONAL DE ADMINISTRARE A REGISTRELOR NAȚIONALE NOTARIALE - CNARNN - INFONOT

image

.
Centrul este o entitate cu personalitate juridică, înființată  și organizată sub autoritatea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, înființată la data de 01.05.2013 având drept scop administarea registrelor naționale notariale (art. 62 din Legea nr. 36/1995, republicată).
Registrele naționale notariale s-au înființat pe baza Ordinului nr. 655/C/2007 pentru modificarea și completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995; aceste registre și-au început activitatea în luna ianuarie 2007, iar Consiliul Uniunii le-a dat în administrarea SC Infonot Systems SRL de la care au fost preluate de CNARNN.
Biroului executiv al Consiliului Uniunii prin decizie stabilește procedura de înscriere și de consultare a registrelor naționale notariale. CNARNN- INFONOT asigură organizarea și funcționarea tuturor registrelor naționale notariale prevăzute la art.162 

           din Legea nr. 36/1995, republicată, după cum urmează: RNNEPR, RNNEOS, RNEAD, RNNEL, RNNRM, RNNECD, RNNES, RNNEC, RNPMP.


            RNNEPR reprezintă registrul în care se înregistrează procurile/mandatele date în scopul încheierii de acte și îndeplinirii de proceduri notariale, precum și actele de revocare a acestora.

Acest registru a fost înființat în anul 2007 și cuprindea, la acea data, numai evidența revocărilor acelor procuri date în formă autentică, instrumentate de notarii publici din România și de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

De la data de 01.01.2012 în registru se înscriu toate procurile cu incidență notarială autentificate de notarii publici din România și de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate,astfel încât se poate cunoaște conținutul lor spre a nu exista vreo incertitudine cât privește revocarea unei anumite procuri.

La cererea terților, în acest registru se pot înscrie și revocările întocmite în străinătate a procurilor instrumentate în formă autentică, dar cu avizul prealabil al Comisiei de experți în materie notarială ce funcționează în cadrul CNARNN - INFONOT.

Toate procurile cuprinse în registru, în integralitatea lor sunt disponibile pentru a fi vizualizate de către notari în momentul în care se solicită verificarea acestora.

În RNNEOS se află înregistrate, pentru opozabilitate față de terți,  toate actele notariale referitoare la acceptarea și/sau renunțarea la moștenire, întocmite în formă autentică, după cum urmează:

- declarațiile de renunțare la moștenire autentificate în termenul de opțiune, din anul 1995 și până în prezent ;

- declarațiile de neacceptare a moștenirii (conform cărora succesibilii declară după împlinirea termenului de opțiune că nu au înțeles să își însușească titlul de moștenitor) din anul 2007  până în prezent;

- declarațiile de acceptare a moștenirii sub beneficiu de inventar , autentificate din anul 1995 până la 31 martie 2012;

- toate declarațiile de acceptare pură și simplă a moștenirii, autentificate din anul 2007 până la zi.


RNEAD cuprinde actele de deces înregistrate din ianuarie 2012 până în prezent. Transmiterea actelor de deces  ce se află înregistrate în acest registru se face de către Direcția de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, conform Protocolului de Colaborare semnat cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, în aplicarea dispozițiilor art. 36, alin (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată.

În evidențele RNNEL figurează, din anul 2007, testamentele instrumentate în formă autentică împreună cu codicilele precum și  revocarea acestora (art.1046 Cod civil).

În registru mai sunt cuprinse și dispozițiile testamentare cu privire la sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse la instituțiile specializate de credit și revocările acestora ( conform art.1049 Cod civil).

De la intrarea în vigoare a Noului Codului Civil ( 1 octombrie 2011) în registru sunt cuprinse și donațiile încheiate prin contract sau prin ofertă de donație urmată de acceptare, conform art.1012 Cod Civil.


RNNRM
a fost înființat odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, la 01.10.2011 și este registrul în care se înscrie, cu efect de opozabilitate față de terți, regimul matrimonial ales de soți și care apare menționat în:
- actul de căsătorie (art.313).

- convenția matrimonială prin care se adoptă sau se modifică regimul matrimonial (art.334).

Se înscriu, de asemenea, actele prin care se desface căsătoria și încetează regimul matrimonial, respectiv certificatele de divorț, emise pe cale notarială și administrativă și hotarârile judecătorești de pronunțare a divorțului.


            RNNECD
funcționează din decembrie 2010 (în privința divorțului pe cale notarială Legea nr.202/2010 a intrat în vigoare la 26 decembrie 2010). În RNNECD se înscriu cererile cu privire la desfacerea căsătoriei pe cale notarială, prin acordul soților și soluția dată în fiecare cauză în parte (admis sau respins divorțul).


         În RNNES se înregistrează cauzele succesorale privind pe cetățenii români/străini și pe apatrizi, cu ultimul domiciliu necunoscut sau care nu se află pe teritoriul României (art.954 alin.3 cod civil). Nu are importanță dacă de pe urma acestor persoane au rămas bunuri în România, dezbaterea cauzei succesorale fiind posibilă și dacă în patrimonial succesoral nu există bunuri situate în România (dar se cere  a fi constatată calitatea sau titlul de moștenitor). Evidențele registrului datează începând cu anul 1995 și până în prezent.


         În
RNNEC se înscriu, pentru opozabilitate față de terți, cererile creditorilor cu privire la creanțele pe care le au față de o persoană fizică. Acest registru a devenit funcțional în luna august 2013, după intrarea în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.2333/C/2013.


         În
RNPMP, orice persoană care desfășoară o profesie autorizată, individual sau în asociere, indiferent de data la care și-a început activitatea va putea solicita înscrierea masei patrimoniale profesionale. Registrul garantează opozabilitatea față de terți a constituirii sau modificării  masei patrimoniale profesionale și a componenței acesteia.Documente privind infiintarea si functionarea registrelor nationale notariale:

- Decizia Biroului Executiv al Consiliului Uniunii, nr. 227/2013
- Decizia Biroului Executiv al Consiliului Uniunii, nr. 228/2013
- Hotararea Consiliului Uniunii, nr.41/2014BROSURA DE PREZENTARE ARERT

 

Sediul:

BUCUREȘTI, Sector 3, 

Bd. Theodor Pallady nr. 40G

(in incinta Centrului de conferinte "Auditorium-Pallady")

Telefon/Fax/E-mail

Telefon/Fax:
  021 3456071 - 021 3456076
  021 3113546 - 021 3113547

  E-mail: office@infonot.ro

Date fiscale

CIF: RO31168730

_

_