Informații utile  


image
         Informații din registre se pot elibera nu numai notarilor publici ci și instituțiilor publice și oricăror persoane fizice și juridice interesate, în condițiile art. 24, Cod Civil, conform Legii nr. 36/1995, republicată și normelor metodologice pentru registre.

În cazul în care înscrierile și verificările în registre se solicită de către instituțiile publice (organele fiscale, oficiile de stare civilă, instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea, organele de poliție și alte instituții publice), acestea se vor efectua cu scutire de tarif.

Persoanele care justifică un interes pot solicita înscrierea și verificarea în registre în baza unei cereri care poate fi obținută la adresa de email:  jurist@infonot.ro

      Pentru efectuarea unei verificări  în registre:

- se va  completa cererea primită pe email;

- se va  achita câte o taxă pentru fiecare mandant/defunct/dispunător în parte (în funcție de registru), în contul CNARNN-INFONOT RO29CECEB31830RON3489573, deschis la CEC  Bank SA, sucursala Victoria.

- se va trimite dovada plății împreună cu datele de identificare ale persoanei care achită taxa (C.I. pentru persoane fizice; CUI/CIF sediu pentru persoane juridice) și se va prezenta împuternicirea avocațială sau alte dovezi, după caz.

Documentele de mai sus vor fi însoțite în mod obligatoriu de: copia integrală a procurii pentru RNNEPR, certificatul de deces pentru RNNEL și RNNEOS.

Daca decesul a survenit dupa data de 01.01.2012, iar solicitantul nu deține copia actului de deces, verificarea se poate face pe baza unui extras eliberat de Registrul Național de Evidență  a Actelor de Deces (RNEAD), caz în care se va achita și tariful corespunzător verificării acestuia.

Informații cu privire la un testament se pot da doar după decesul testatorului în conformitate cu art. 1046 Cod Civil.

De asemenea se poate solicita în baza unei cereri, verificarea regimului matrimonial ales de soți, sens în care se vor comunica datele acestora de identificare.

Tarifele pentru operațiunile solicitate registrelor de mai sus de către terțe persoane sunt de 50 lei + TVA pentru lucrările efectuate în regim normal și 60 lei + TVA pentru lucrările efectuate în regim de urgență, conform Hotărârii nr. 352/25.11.2011 a Consiliului Uniuni.

Tariful  de înscriere și verificare în registrul  RNNEC este de 100 lei + TVA pentru fiecare cerere în parte conform Deciziei nr. 250/19.07.2013 a Biroului Executiv al Uniunii.

Plata se va efectua doar după verificarea documentației, iar persoana care solicită și semnează cererea trebuie să coincidă cu persoana care figurează pe ordinul de plată.

 
 

                                                                            DATE DE CONTACT

Telefon: 

021 3456071 - 021 3456076

021 3113546 - 021 3113547


E-mail: