Casetă text:

Adresa : București,  Sector 3, 

Bld. Theodor Pallady, nr. 40G

Telefon: 021.3113546

Fax:        021.3113547

E-mail: admin@infonot.eu

                                                                     

 

DATE DE CONTACT:

Casetă text:

 

         Registrele naționale notariale sunt instrumente de evidență a celor mai importante acte notariale, a căror existență este expres prevazută în Legea Notarilor Publici 36/1995 republicată, modificată prin legea 77/2012, art. 100.2, alin (1), lit. a), b), c), d), e) si f), cu mențiunea că Uniunea Națională a Notarilor Publici din România poate înființa și alte registre naționale notariale necesare desfășurării activității notarilor publici și, respectiv, aplicării dispozițiilor Codului civil. Astfel, pentru o mai bună desfășurare a activității notariale, pentru siguranța actului juridic și în sprijinul notarilor publici, dar și al altor instituții care pot solicita acces la acestea, au fost înființate Registrele naționale notariale.

Registrele se află în administrarea Centrului Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale – CNARNN -Infonot, persoană juridică de drept privat, care se organizează și funcționează în condițiile stabilite de regulamentul acestuia, aprobat în condițiile legii, de Biroul Executiv al Consiliului Uniunii.

Registre notariale sunt următoarele:

     1. Registrul Național Notarial de Evidență a Succesiunilor privind cetățenii români, străini sau apatrizi,  cu ultimul domiciliu în străinătate, de pe urma cărora au rămas bunuri imobile  în România (RNNES). În acest registru sunt evidențiate procedurile succesorale privind persoanele  decedate,  cu ultimul domiciliu în străinătate, sau al căror domiciliu nu este cunoscut, în scopul stabilirii și respectării competenței notarului public cel dintâi sesizat .

     2. Registrul Național Notarial de Evidență a Liberalităților (RNNEL), în care se înscriu și se verifică testamentele și revocările lor încheiate în formă autentică, precum și donațiile, acceptarea și revocarea acestora;

     3. Registrul Național Notarial de Evidență a Opțiunilor Succesorale (RNNEOS) în care se înregistrează, cu efect de opozabilitate, declarațiile de acceptare și de renunțare la succesiune încheiate în formă autentică;

    4. Registrul Național Notarial de Evidență a Procurilor și a Revocărilor acestora (RNNEPR) în care se înscriu și verifică toate procurile, contractele de mandat, contractele de administrare și revocările acestora care se folosesc în activitatea notarială și anume: contractele de mandat și contractele de administrare întocmite pentru încheierea actelor de dispoziție pentru bunurile imobile (cele de vânzare-cumpărare, donație, întreținere, rentă viageră, schimb, dezmembrare/alipire), precum și cele de partaj, garanție mobiliară și imobiliară, dare în plată;

     5.  Registrul Național Notarial de Evidenta a Cererilor de Divorț (RNNECD), are drept scop ținerea la nivel național a evidenței cererilor de divorț adresate notarilor publici, în vederea evitării dublei înregistrări ale acestora, precum și evidența soluțiilor date de către notarii publici;

     6. Registrul Național Notarial al Regimurilor Matrimoniale (RNNRM), al carui obiect este reprezentat de evidenta convențiilor matrimoniale, extraselor de casatorie, actelor de desfacere a casatorie, sau a oricaror acte care reglementeza regimul matrimonial al persoanelor.

        Alaturi de acestea, conform Codului Civil, si-a inceput sau isi vor incepe in curand activitatea alte 4 registre, respectiv:

       - Registrul national notarial de evidenta a creditorilor persoanelor fizice si a opozitiilor la efectuarea partajului succesoral (RNNEC), in care se inscriu, pentru opozabilitate fata de terti, cererile creditorilor cu privire la creantele pe care le au fata de o persoana fizica. Acest registru isi va dovedi utilitatea pentru institutiile bancare ce urmaresc recuperarea creantelor, pentru asociatiile de proprietari care vor sa isi recupereze datoriile, etc.

     - Registrul National de Publicitate a Maselor Patrimoniale (RNPMP),

     - Registrul National de Evidenta a Actelor de Deces (RNEAD)

     - Registrul National Notarial privind Capacitatea Persoanelor (RNNCP), in care inscriu actele referitoare la punerea sub interdictie, mandatul pentru incapacitate, desemnarea si revocarea curatorului/tutorelui, precum si alte acte din care rezulta limitarea capacitatii persoanei fizice.

Activitatea acestora va fi intregita de  Arhiva Nationala Notariala de Acte Autentice (ANNAA), care va cuprinde, in format electronic, actele autentice intocmite de notarii publici.

 

Casetă text:

CNARNN-INFONOT

Cod de inregistrare fiscala: RO 31168730

Cont: RO87PIRB0900741003001000

Banca: Piraeus Bank  - Sucursala Brăila

 

Copyright 2014 CNARNN-INFONOT. Toate drepturile rezervate.